Motto Dan Lambang

Motto : Habangkalan Penyang Karuhei Tatau

berasal dari bahasa Sangiang yang mempunyai arti : Habangkalan:

“Kumpulan, himpunan, cita-cita yang menyatu atas dasar tekad dengan semangat yang tinggi dengan didasari agama dan keimanan dalam upaya bersama untuk membangun yang bertujuan mensejahterakan, membahagiakan dan kejayaan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Gunung Mas.”

Logo Kabupaten Gunung Mas